Redeiras

Sinopse

Rede de apoio veciñal, impulsada dende o Concello da Coruña, baseada na complicidade do comercio e as asociacións de barrio coas persoas maiores.

O proxecto

É un proxecto piloto do Concello da Coruña para abordar de modo global a soidade non desexada das persoas maiores  a través da creación dun tecido cómplice nos barrios, formado por asociación de veciños, farmacia, pequeno comercio, etc,

Cando as persoas adscritas a este proxecto interrompan dun xeito evidente a súa rutina (comprar o pan, ir á farmacia, …) a rede de apoio alertará ao Concello a través do centro cívico do barrio.

O obxectivo é que a veciñanza de idade máis avanzada poida manter a súa residencia habitual e a relación coa súa contorna a través duha comunidade máis forte, implicada e solidaria que permita ao Concello intervir, en caso de ser preciso, dun xeito máis áxil. 

Esta iniciativa está actualmente en fase de desenvolvemento. Máis de medio cento de locais e entidades participan nela.